De ateliers in maakleerplek brengen verschillende vormen van artistieke creatie samen.

Leuvense atelierwerking Cas-co organiseert residenties in de twee ateliers in de silo’s, waar kunstenaars uitgenodigd worden om artistieke projecten vorm te geven. Teacher-in-residence Sammy Ben Yakoub werkt in zijn atelier aan participatie en creatie. En in het open atelier kan iedereen met nood aan creatieve ruimte tijdelijk terecht.

Residenties in de silo’s

In twee openschuifbare containers, onderin de betonnen silo’s, organiseert Cas-co artistieke residenties. Kun­ste­naars krijgen de kans om gedu­ren­de twee tot drie maan­den te expe­ri­men­te­ren met idee­ën over par­ti­ci­pa­tief en cross-sec­to­raal samen­wer­ken. Ze worden hierin ondersteund door middel van een productiebudget voor bijvoorbeeld materialen, een loon, hulp bij het leggen van verbindingen met actoren binnen en buiten de culturele wereld en ondersteuning bij een tentoonstelling of presentatiemoment.

Aan het ein­de van de pro­ject­re­si­den­tie volgt een show­ca­se, waar­bij de kun­ste­naars hun work-in-pro­gress kun­nen pre­sen­te­ren aan experts, stu­den­ten, bedrij­ven en cul­tu­re­le spe­lers.

Molens van Orshoven

In de Molens van Orshoven bevinden zich nog twee ateliers. Het open atelier is een boek­ba­re ruim­te waar ieder­een met een tij­de­lij­ke nood aan ruim­te voor cre­a­tie­ve, artis­tie­ke of kunst­edu­ca­tie­ve pro­jec­ten terecht kan. In het atelier ernaast geeft teacher-in-residence Sammy Ben Yakoub zijn hybride praktijk als mentor en kunstenaar een plaats.

Open Atelier

In het open atelier kan je artistiek werk en projecten ontwikkelen, gaande van lokaal breed creatief werk, tot kunsteducatieve projecten. Ook (semi)- professionele kunstenaars met een nood aan tijdelijke ruimte voor een korte periode kunnen er terecht. Je kan de ruimte huren van één dag tot maximum 3 weken. De ruimte is 23 m2 groot, beschikt over een lavabo en water, wifi, een aantal werktafels, en opbergruimte.

© Stijn Bollaert

Contact

Contact residenties:
Mirthe Demaerel
mirthe@cas-co.be
0499 92 55 66

 

Contact open atelier:
Sammy Ben Yakoub
openatelier@cas-co.be
0485 35 96 31

Openingsuren

  • Alleen open op afspraak.

Andere deelplekken