Logo Maken

Maken

Je gaat aan de slag met materialen om te maken. Het resultaat ligt daarbij nog niet vast. Je haalt voldoening uit het maken zelf.

Logo Leren

Leren

Je kijkt en luistert naar de kennis, vaardigheden en levenshouding van anderen. Iedereen kan leren van iedereen.

Logo Durven

Durven

Je doet dingen die je nooit eerder hebt geprobeerd, ook als je niet zeker bent of het zal lukken. Als iets misloopt, probeer je het vanuit een nieuwe hoek te bekijken.

Logo Delen

Delen

Je laat zien aan anderen waar je mee bezig bent. Je deelt je ervaring, kennis en expertise met elke maakleerplekker.

Logo Zorgen

Zorgen

Je draagt zorg voor het materiaal, de mensen en de plek. Je laat deze mooier achter dan je ze gevonden hebt.

Logo Verbinden

Verbinden

Je staat open voor iedereen. Je brengt mensen in contact met elkaar en met maakleerplek. We maken samen een plek waarin iedereen betrokken is.

Logo Samenwerken

Samenwerken

Je gaat samen met anderen aan de slag. Je luistert naar hun inbreng en houdt daar rekening mee, met respect voor elkaars visie en kunnen.

Logo Onderzoeken

Onderzoeken

Je denkt na over vragen in het samen leven en werken vandaag. Je zoekt mee naar oplossingen voor die problemen.