Wat is een toegankelijke website?

Een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ook bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EN 301 549. De stad volgt deze richtlijnen.

Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

We passen deze maatregelen toe in onze werking:

 • Toegankelijkheid ‘by design’
  Toegankelijkheid is een onderdeel van alle stappen in de ontwikkeling van deze website (ontwerp, bouw en redactie).
 • Onderzoek
  Onafhankelijke experten testen de website regelmatig op toegankelijkheid, zowel functioneel-technische als redactionele delen. Knelpunten lossen we duurzaam op.
 • Kennis medewerkers
  Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen ze toe waar nodig.

Welke delen zijn (nog) niet toegankelijk?

Op leuven.be zijn deze delen niet toegankelijk:

 • Pdf-bestanden
  De meeste pdf-bestanden op leuven.be zijn niet toegankelijk. We werken aan een oplossing.
 • Online kaarten
  Online kaarten zijn niet toegankelijk, maar je mist daardoor geen informatie. De informatie is ook in tekst beschikbaar (bv. omleidingen bij openbare werken).
 • Online toepassingen
  Onze online diensten verlopen soms via een externe toepassing (bv. een afspraak maken, een akte of parkeerkaart aanvragen, solliciteren). Sommige toepassingen zijn niet toegankelijk.
  • Nieuwe toepassingen laten we bouwen volgens de Europese richtlijnen.
  • Bestaande toepassingen proberen we zo snel mogelijk toegankelijk te maken.
 • Informatie van anderen
  Op deze website ontsluiten we de vacatures voor vrijwilligers in Leuven met een embedcode. Met die code tonen we op onze webpagina informatie van de website vrijwilligerswerk.be. Deze informatie is niet toegankelijk.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Meld een probleem met toegankelijkheid

Klacht indienen

Nam je contact op met de stad, maar ben je niet tevreden met het antwoord? Stuur dan jouw klacht naar de ombudsdienst van de stad. Kom je er niet uit? Dan kan je ook de Vlaamse ombudsdienst contacteren.